سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

کارت ویزیت فانتزی

مجموع ۴۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1لمینت براق دورگرد10009*6243,000 تومان 7 روز کاری
2لمینت براق دورگرد 500 عددی5009*6153,000 تومان 7 روز کاری
3لمینت براق دورگرد فوری10009*6255,000 تومان 3 روز کاری
4لمینت براق دورگرد 500 عددی فوری5009*6165,000 تومان 3 روز کاری
5لمینت مات دورگرد10009*6380,000 تومان 7 روز کاری
6لمینت مات دورگرد 500 عددی5009*6230,000 تومان 7 روز کاری
7لمینت مات دورگرد فوری10009*6390,000 تومان 3 روز کاری
8لمینت مات دورگرد 500 عددی فوری5009*6240,000 تومان 3 روز کاری
9

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته
10009*6256,000 تومان 7 روز کاری
10

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته فوری
10009*6268,000 تومان 3 روز کاری
11لمینت براق ویزیتی دورگرد10008.5*4.8195,000 تومان 10 روز کاری
12لمینت مات ویزیتی دورگرد10008.5*4.8305,000 تومان 10 روز کاری
13

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته ویزیتی
10008.5*4.8205,000 تومان 7 روز کاری
14لمینت براق مربع دورگرد ( 5.5 * 5.5 )10005.5*5.5165,000 تومان 10 روز کاری
15لمینت مات مربع دورگرد ( 5.5 * 5.5 )10005.5*5.5255,000 تومان 10 روز کاری
16

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته کوچک ( 5.6 * 5.9 )
10005.6*5.9192,000 تومان 7 روز کاری
17لمینت براق طرح موج10009*6243,000 تومان 10 روز کاری
18لمینت مات طرح موج10009*6380,000 تومان 15 روز کاری
19

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

 

لمینت برجسته طلاکوب ( 6 * 9 )
10009*6403,000 تومان 12 روز کاری
20

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته طلاکوب کوچک ( 5.6 * 5.9 )
10005.6*5.9302,000 تومان 15 روز کاری
21

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته مخملی
10009*6372,000 تومان 15 روز کاری
22

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

لمینت برجسته مخملی کوچک ( 5.6 * 5.9 )
10005.6*5.9288,000 تومان 15 روز کاری
23سلفون مات مخملی دورو دورگرد10009*6275,000 تومان 10 روز کاری
24سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب10009*6422,000 تومان 15 روز کاری
25

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی
10009*6301,000 تومان 15 روز کاری
26

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب
10009*6315,000 تومان 12 روز کاری
27

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

سلفون مات دورو دورگرد موضعی
10009*6184,000 تومان 12 روز کاری
28

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )
10009*6386,000 تومان 15 روز کاری
29

توجه : لطفا برای فایل برجستگی و فایل طلاکوب از رنگ مشکی (100= K) استفاده کنید

طلاکارت ( لمینت مات دورگرد )
10009*6526,000 تومان 15 روز کاری
30آهنربایی ( cm 9 x 6 )10009*61,010,000 تومان 16 روز کاری
31آهنربایی ( cm 8.5 x 4.8 )10008.5*4.8754,000 تومان 16 روز کاری
32پروانه ای سلفون مات10009*6168,000 تومان 10 روز کاری
33لمینت کتان امباس دورگرد10009*6295,000 تومان 15 روز کاری
34کتان امباس دورگرد10009*6162,000 تومان 15 روز کاری
35کرافت دورگرد10009*6172,000 تومان 15 روز کاری
36لمینت کرافت متالایز دورگرد ( 6 * 9 )10009*6290,000 تومان 15 روز کاری
37لمینت کرافت متالایز دورگرد ( 6 * 6 )10006*6210,000 تومان 15 روز کاری
38کارتی 300 گرم دورگرد10009*6150,000 تومان 15 روز کاری
39کارتی 300 گرم یکرو1000 لت 8.5*4.8 145,000 تومان 10 روز کاری
40کارتی 300 گرم دورو1000 لت 8.5*4.8 155,000 تومان 10 روز کاری