سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید
کاربر
فهرست

تراکت کرافت 80 گرم

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو 1000 عددی100014.5*1065,000 تومان 10 روز کاری
2تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو 1000 عددی100014.5*1086,000 تومان 10 روز کاری
3تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو 1000 عددی100020*14.5130,000 تومان 10 روز کاری
4تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو 1000 عددی100020*14.5172,000 تومان 10 روز کاری
5تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو 1000 عددی100029*20259,000 تومان 10 روز کاری
6تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو 1000 عددی100029*20343,000 تومان 10 روز کاری
7تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو 2000 عددی200014.5*10108,000 تومان 10 روز کاری
8تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو 2000 عددی200014.5*10132,000 تومان 10 روز کاری
9تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو 2000 عددی200020*14.5217,000 تومان 10 روز کاری
10تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو 2000 عددی200020*14.5264,000 تومان 10 روز کاری
11تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو 2000 عددی200029*20433,000 تومان 10 روز کاری
12تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو 2000 عددی200029*20527,000 تومان 10 روز کاری
13تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو 5000 عددی500014.5*10238,000 تومان 10 روز کاری
14تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو 5000 عددی500014.5*10268,000 تومان 10 روز کاری
15تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو 5000 عددی500020*14.5476,000 تومان 10 روز کاری
16تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو 5000 عددی500020*14.5536,000 تومان 10 روز کاری
17تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو 5000 عددی500029*20952,000 تومان 10 روز کاری
18تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو 5000 عددی500029*201,071,000 تومان 10 روز کاری