سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

تراکت کرافت 80 گرم

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو 1000 عددی100014.5*1052,000 تومان 10 روز کاری
2تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو 1000 عددی100014.5*1071,000 تومان 10 روز کاری
3تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو 1000 عددی100020*14.5106,000 تومان 10 روز کاری
4تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو 1000 عددی100020*14.5144,000 تومان 10 روز کاری
5تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو 1000 عددی100029*20202,000 تومان 10 روز کاری
6تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو 1000 عددی100029*20278,000 تومان 10 روز کاری
7تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو 2000 عددی200014.5*1082,000 تومان 10 روز کاری
8تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو 2000 عددی200014.5*20102,000 تومان 10 روز کاری
9تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو 2000 عددی200020*14.5164,000 تومان 10 روز کاری
10تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو 2000 عددی200020*14.5206,000 تومان 10 روز کاری
11تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو 2000 عددی200029*20310,000 تومان 10 روز کاری
12تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو 2000 عددی200020*14.5396,000 تومان 10 روز کاری
13تراکت کرافت 80 گرم A6 یکرو 5000 عددی500014.5*10160,000 تومان 10 روز کاری
14تراکت کرافت 80 گرم A6 دورو 5000 عددی500014.5*10185,000 تومان 10 روز کاری
15تراکت کرافت 80 گرم A5 یکرو 5000 عددی500020*14.5320,000 تومان 10 روز کاری
16تراکت کرافت 80 گرم A5 دورو 5000 عددی500020*14.5365,000 تومان 10 روز کاری
17تراکت کرافت 80 گرم A4 یکرو 5000 عددی500029*20620,000 تومان 10 روز کاری
18تراکت کرافت 80 گرم A4 دورو 5000 عددی500020*14.5725,000 تومان 10 روز کاری