سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید
کاربر
فهرست

پاکت گلاسه 135 گرم

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی ( پاکت نامه )100026*23531,000 تومان 8 روز کاری
2پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی ( A5 )100034.5*24.5596,000 تومان 8 روز کاری
3پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی کیسه ای ( A4 )100048*34.51,139,000 تومان 8 روز کاری
4پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی کیفی ( A4 )100048*34.51,139,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی ( پاکت نامه )200026*23925,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی ( A5 )200034.5*24.51,051,000 تومان 8 روز کاری
7پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی کیسه ای ( A4 )200048*34.52,004,000 تومان 8 روز کاری
8پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی کیفی ( A4 )200048*34.52,004,000 تومان 8 روز کاری
9پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی ( پاکت نامه )500026*232,100,000 تومان 8 روز کاری
10پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی ( A5 )500034.5*24.52,334,000 تومان 8 روز کاری
11پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی کیسه ای ( A4 )500048*34.54,439,000 تومان 8 روز کاری
12پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی کیفی ( A4 )500048*34.54,439,000 تومان 8 روز کاری